Ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre

Ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre

Publisert: 22. januar 2014.   Endret: 20. januar 2016

En studie fra 2010 viser at de helsepolitiske målsettingene vedtatt rundt etableringen av ambulante akutteam, bare delvis var innfridd.

akuttambulante team

Langt ifra alle landets distriktspsykiatriske sentre hadde i 2010 etablert ambulante akutteam i tråd med stortingsvedtak. (Foto: www.colourbox.com)

Langt ifra alle landets distr...
"Du er kommet til rett sted..."
  • Sosial- og Helsedirektoratets rapport "Du er kommet til rett sted..." ble utgitt i 2006 med mål om å tydeliggjøre intensjonene med ambulante akuttjenester og å gi anbefalinger med hensyn til rammer, innhold og faglige krav til tjenesten.
  • Anbefalingene er veiledende ved etablering av ambulante akutteam og øvrige akuttjenester ved DPS. 
  • Anbefalingene bygger på tilgjengelig internasjonal kunnskap på feltet samt norske og engelske erfaringer og er utarbeidet i samarbeid mellom direktoratet, fagmiljøene og sentrale aktører.
Forskning ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Du kan lese mer om forskningsmiljøet som står bak den vitenskapelige artikkelen som er omtalt her på temasiden om Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV)på Psykiskhelsearbeid.no.

Senter for psykisk helse og rus er et av fire forskningssentre ved Fakultet for helsevitenskap ved HBV.

De ønsker å bidra til styrking og utvikling av den nasjonale og internasjonale kunnskapen innen psykisk helse og rus med særlig vekt på fem områder:

  • Personers erfaringer med psykiske helseproblemer og hva som hjelper
  • Person- og kontekstsentrerte tilnærminger og nettverksperspektiv
  • Familie og nettverksperspektiv
  • Helsetjenesteorganisering, utøvelse og effektivitet
  • Aksjonsrettet forskning, særlig brukerinvolvert forskning og handlingsorientert forskningssamarbeid i klinisk praksis

Mer om

brukermedvirkning oppsøkende.team høgskolen.i.buskerud.og.vestfold kriser vitenskapelige.artikler ulykker.og.katastrofer

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen