Deltagerbasert forskning - nyttig for fagfeltet?

Deltagerbasert forskning - nyttig for fagfeltet?

Publisert: 05. februar 2014.   Endret: 26. april 2016

Deltagerbasert forskning kan være et viktig bidrag til myndiggjøring av tjenestebrukerne i psykisk helsearbeid.

forskning2

Artikkel retter søkelyset mot hvordan personer med egenerfaring kan være viktige bidragsytere i forskning innen psykisk helse. Foto: www.colourbox.com

Artikkel retter søkely...
Forskning ved Høgskolen i Sørøst-Norge

Du kan lese mer om forskningsmiljøet som er omtalt her på temasiden om Høgskolen i Sørøst-Norge på napha.no.

Senter for psykisk helse og rus er et forskningssenter ved Høgskolen i Sørøst-Norge som ønsker å bidra til styrking og utvikling av den nasjonale og internasjonale kunnskapen innen psykisk helse og rus med særlig vekt på fem områder:

  • Personers erfaringer med psykiske helseproblemer og hva som hjelper
  • Person- og kontekstsentrerte tilnærminger og nettverksperspektiv
  • Familie og nettverksperspektiv
  • Helsetjenesteorganisering, utøvelse og effektivitet
  • Aksjonsrettet forskning, særlig brukerinvolvert forskning og handlingsorientert forskningssamarbeid i klinisk praksis

Mer om

brukermedvirkning.i.forskning inkludering oppsøkende.team vitenskapelige.artikler høgskolen.i.sørøst-norge

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen