Skyggeregnskap i et ambulant akutteam

Skyggeregnskap i et ambulant akutteam

Publisert: 15. januar 2014.   Endret: 26. april 2016

En gjennomgang av henvendelser til ambulante akutteam viser at svært mange telefonhenvendelser ikke registreres som pasientsaker. Dette representerer et "skyggeregnskap" av stort omfang.

Telefonisk kontakt

INGEN JOURNAL: Studie av registrerte henvendelser til ambulante akutteam viser at nær 60% av henvendelsene ikke registreres som pasientsaker. (Foto: www.colourbox.com)

INGEN JOURNAL: Studie av regi...
Forskning ved Høgskolen i Sørøst-Norge

Du kan lese mer om forskningsmiljøet som står bak den vitenskapelige artikkelen som er omtalt her på temasiden om Høgskolen i Sørøst-Norge på napha.no.

Senter for psykisk helse og rus er et forskningssenter ved Høgskolen i Sørøst-Norge som ønsker å bidra til styrking og utvikling av den nasjonale og internasjonale kunnskapen innen psykisk helse og rus med særlig vekt på fem områder:

  • Personers erfaringer med psykiske helseproblemer og hva som hjelper
  • Person- og kontekstsentrerte tilnærminger og nettverksperspektiv
  • Familie og nettverksperspektiv
  • Helsetjenesteorganisering, utøvelse og effektivitet
  • Aksjonsrettet forskning, særlig brukerinvolvert forskning og handlingsorientert forskningssamarbeid i klinisk praksis

Mer om

oppsøkende.team behandling.i.psykisk.helsearbeid psykisk.helsearbeid.som.fag.og.praksisfelt vitenskapelige.artikler høgskolen.i.sørøst-norge

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen