Ny ACT- og FACT-håndbok

Ny ACT- og FACT-håndbok

Publisert: 28. januar 2014.   Endret: 28. januar 2014

Utgangspunktet for den reviderte utgaven av ACT-håndboka er primært å presentere modellene ACT- og FACT, hva som skiller og hva som er felles.

ACT-håndbok2
ACT viser gode resultater i Norge, men etablering av dette nye tjenestetilbudet er likevel ikke uproblematisk. FOTO: Forside ACT-håndboka.
ACT viser gode resultater i N...
ACT-team (assertive community treatment)

ACT-teamene er tverrfaglige team som arbeider aktivt oppsøkende, og som retter seg mot mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Arbeidet skal foregå ute av kontoret, der brukeren bor eller oppholder seg.

Formålet med ACT-team er å gi sammenhengende og helhetlige tjenester fra kommune og spesialisthelsetjeneste til mennesker som ikke makter å oppsøke hjelpeapparatet, eller som ikke selv ser behov for det. 

Teamene skal sikre brukerne en kontinuerlig kontakt med hjelpeapparatet, redusere behovet for innleggelser og forbedre brukerens livskvalitet og fungering. 

 

Mer om

oppsøkende.team samhandling faglitteratur act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen