Alle steder trenger et SISA

Alle steder trenger et SISA

Praksis i Finnmark / Publisert: 26. november 2015.   Endret: 03. januar 2024

"SISA Kultursenter - Der ideer fødes - folk og kulturer smelter sammen." I Alta finnes et litt annerledes tilbud til de som trenger en flokk å høre til i.

SISA KULTURSENTER Der ideer fødes - folk og kulturer smalter sammen

SISA KULTURSENTER: Ved hjelp av kunst og kultur bidrar senteret til god folkehelse for mennesker med høyst ulik bakgrunn. (Illustrasjon:www.sisa.no)

SISA KULTURSENTER: Ved hjelp ...
SISA KULTURSENTER
  • Kultursenteret Sisa er en ideell organisasjon og kulturbedrift i Alta, som ble etablert i 2007.
  • Sisa søker å skape god folkehelse for mennesker med ulik bakgrunn.
  • Kunst og kultur er verktøyene og metoden i Sisas arbeid.
  • Er åpen hele uka gjennom hele året. Det er i snitt rundt 35-40 personer som bruker Sisa hver dag.
  • Sisa er finansiert gjennom ulike prosjekter, med forskjellige bidragsytere. Inkludert i dette er også samarbeidsavtalen med Alta kommune.
  • Gjennom foreningene og ulike prosjekter dekkes blant annet områdene flerkulturalitet, folkehelse, kulturformidling og kunst.
  • Sisa ble tildelt fylkeskommunens likestillings- og mangfoldspris 2010.

Besøk Sisa Kultursenters hjemmeside her.

(Kilde: sisa.no)

Samarbeidspartnere for SISA

Samarbeidspartnere som bidrar økonomisk til Sisa:

  • Alta kommune, NFU-Norsk Forbund for Utviklingshemmede - Med fokus på menneskerettigheter, Finnmark fylkeskommune, NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI), Sametinget.

I tillegg til lokale organisasjoner og næringsliv:

  • Alta Røde Kors, Eltele, Avinor, FUNKIS, Grieg Seafood, Sparebanken Nord-Norge og Verde.

Nettverk over hele landet og verden

  • For Sisa er det svært viktig å jobbe i nettverk som strekker seg langt ut over Alta og Finnmark, og de har samarbeid utover landets grenser.

Mer om

salutogenese empowerment minoriteter rehabilitering lavterskeltilbud arbeid.og.psykisk.helse helsefremming.og.forebygging alta finnmark praksiseksempler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen