Samhandlingsreform; "Sim-sa-la-bim" !

Samhandlingsreform; "Sim-sa-la-bim" !

Publisert: 25. februar 2014

Begrepet SAMHANDLING har åpenbart blitt det nye «Sesam-ordet» som skal få helse-Norge inn i mer effektive spor. Når det gjelder helsetjenestens tilbud til personer med psykiske lidelser og eldre er det all mulig grunn til å stille seg skeptisk til Samhandlingsreformens forutsetninger og intensjoner.

Redigert hatt
MANLGER FOLK: Det trengs nok fagfolk for å samhandle, og de har vi ikke i dag, skriver Kenneth Ledang.
MANLGER FOLK: Det trengs nok ...

Mer om

eldre.og.psykisk.helse faglig.kvalitet samhandling kronikker

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen