KID-kurs veien til et friskere liv

KID-kurs veien til et friskere liv

Publisert: 20. mars 2014.   Endret: 05. januar 2024

Som leder for et kurs i depresjonsmestring (KID) ser jeg mennesker som blomstrer opp sosialt, blir mindre triste, får bedre livskvalitet, økt konsentrasjon og kommer seg tilbake i jobb.

Tone Bryn Damsgård

HAR LEVD ISOLERT: -Det at det er flere som får hjelp samtidig er viktig. Ofte har deltagerne levd isolerte liv over lengre tid, som et resultat av at de er deprimerte, skriver KID-kursleder Tone Bryn Damsgård. FOTO: Ragnhild Krogvig Karlsen/NAPHA.

HAR LEVD ISOLERT: -Det at det...
KID-KURS
  • Arrangeres av Frisklivssentraler i de fleste kommuner i landet.
  • Formålet med kurset er å lære deltakerne metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon.
  • Det kreves at deltagerne er motiverte. Alle blir intervjuet før kursstart
  • Målgruppa er voksne over 18 år som har eller har hatt perioder med nedstemthet og symptomer på depresjon.
  • Kursene går alltid over 10 ganger, og varer 2,5 timer hver gang. Kursene holdes som regel på dagtid. 
TONE BRYN DAMSGÅRD
  • Psykiatrisk sykepleier ved Frisklivsentralen i Arendal kommune.
  • I denne artikkelen skriver hun om positive erfaringer med å drive kurs i depresjonsmestring (KID-kurs), men også om utfordringer som å rekruttere menn til kursene.
  • Artikkelen er skrevet i samarbeid med NAPHAs skrivekurs.
Deltagere på KID-kurs

Mer om

læring.og.mestring lavterskeltilbud behandling.i.psykisk.helsearbeid praksiseksempler arendal agder

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen