Evaluering av SEPREP UNG

Evaluering av SEPREP UNG

Publisert: 10. mars 2014.   Endret: 26. april 2016

SEPREP UNG er et videreutdanningsprogram med fokus på tidlig oppdagelse og forebygging av alvorlige psykiske lidelser. En nylig utgitt evalueringsrapport viser at utdanningsprogrammet når de fleste av sine kompetansemål på en god måte.

ung tenkende jente

ØKT RESPEKT: Deltagerne ble mer ydmyke, undrende og respektfulle i sin kontakt med brukerne

ØKT RESPEKT: Deltagern...
Høgskolen i Sørøst-Norge
  • Forskerne Ottar Ness og Bengt Karlsson ved Høgskolen i Sørøst- Norge står bak evalueringsrapporten
  • Senter for psykisk helse og rus (SFPR) ved Høgskolen i Sørøst-Norge arbeider for å utvikle et solid forskningsmiljø i samarbeid med personer med brukererfaring, pårørendeerfaring, klinisk erfaring, forskere og beslutningstakere.
  • Senteret ønsker å bidra til utvikling av den nasjonale og internasjonale kunnskapen innen psykisk helse og rus med særlig vekt på fem områder: (1) Personers erfaringer med psykiske helseproblemer og hva som hjelper, (2) Person- og kontekstsentrerte tilnærminger, (3) Familie- og nettverksperspektiver, (4) Helsetjenesteorganisering, utøvelse og effektivitet og (5) Aksjonsrettet forskning, særlig brukerinvolvert forskning og handlingsorientert forskningssamarbeid i kliniske praksiser
  • Senteret har også en rådgivende funksjon overfor kommuner, brukerorganisasjoner, helseforetak og myndigheter, og bidrar til utvikling og gjennomføring av utdanning og kompetanseutvikling samt er en hospiteringsarena for gjesteforskere og samarbeidspartnere.

Mer om

barn.og.unge brukere.med.omfattende.tjenestebehov evalueringer høgskolen.i.sørøst-norge helsefremming.og.forebygging folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen