Barnet er helt - samhandling rundt barn og unge med sammensatte behov.

Barnet er helt - samhandling rundt barn og unge med sammensatte behov.

Publisert: 12. mars 2014.   Endret: 26. oktober 2016

Bedre samhandling i tjenesteapparatet rundt barn og unge med sammensatte behov krever bevisste prosesser, der et mangfold av faktorer må belyses.

COLOURBOX4837773 (1015 x 624)

OM MASTEROPPGAVEN: Kartleggungsundersøkelsen ble gjennomført i fokusgrupper, der deltakerne var sammen med kollegaer fra samme arbeidsplass eller andre som hadde en lignende funksjon i kommunen. (Ill.foto: colourbox.com.)

OM MASTEROPPGAVEN: Kartleggun...

Mer om

barn.og.unge samhandling brukere.med.omfattende.tjenestebehov masteroppgaver/hovedoppgaver nord.universitet

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen