Finnes recovery i tjenesten?

Finnes recovery i tjenesten?

Publisert: 25. mars 2014.   Endret: 26. april 2016

13 intervjuede brukere av Psykisk helse og rusteamet i Bydel Gamle Oslo opplever at hjelpen de får er recovery-orientert.

gamle oslo
Psykisk helse og rusteamet i Gamle Oslo

Teamet har vært i drift siden 2001 og har 5,6 årsverk, som arbeider i turnus: Dag, kveld og helger året rundt.

Vanlige kjennetegn hos brukerne:

 • tar lite tak i egne ressurser 
 • kognitiv svikt
 • dårlig somatisk helse
 • medisinske utfordringer
 • "kasteballer" i sytemet
 • dårlig boevne
 • voldsrisiko
 • sosialt utstøtt og stigmatisert
 • lite nettverk utover rusvenner
 • trenger tett oppfølging
 • mangler meningsfylte aktiviteter

Mer om

oppsøkende.team recovery evalueringer høgskolen.i.sørøst-norge

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen