Salutogenese og psykiske helseproblemer – kunnskapsoppsummering fra NAPHA

Salutogenese og psykiske helseproblemer – kunnskapsoppsummering fra NAPHA

Publisert: 02. april 2014

Kunnskapen om salutogenese kaster lys over hvordan en kan tilrettelegge for deltakelse, meningsfylte aktiviteter, mestring og bedre helse. Salutogen tenkning kan være en overgripende og sammenholdende teori som skaper helhet, en metateori.

Salutogenese og psykiske helseproblemer
Kunnskapsoppsummeringer fra NAPHA
  • Denne kunnskapssammenstilling om salutogenese er initiert og utgitt av NAPHA og arbeidet er gjennomført av  Eva Langeland, Førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen (HiB). Hun har forsket på salutogenese og utviklet konseptet salutogene samtalegrupper.

  • Hele Kunnskapssammenstillingen kan lastes ned her.

  • NAPHA samarbeider med sentrale FoU-miljøer om å oppsummere forskningsbasert kunnskap om aktuelle temaer med relevans for det psykiske helsearbeidet. Rapport-utgivelsene er en del av NAPHAs satsing på å styrke den forskningsbaserte kunnskapen, og gjøre den mer tilgjengelig og brukt i det kommunale hjelpeapparatet.

  • NAPHA utgav i 2013 også en kunnskapssammenstilling om kognitiv miljøterapi og recovery.

  • I tillegg har Napha gitt ut  heftet om Brukerkunnskap - i nettverk, forskning og utviklingsarbeid og heftet om Samhandling.

«Kunsten å håndtere livet»

NAPHA arr. et seminar om salutogenese i praksis «Kunsten å håndtere livet», på Thon hotel i Trondheim 1.- og 2. april 2014.

Du finner invitasjonen og program for dagene her og en presentasjon av bidragsyterne her.

Som det fremgår av programmet vil kunnskapssammenstillingen " Salutogenese og psykiske helseproblemer" lanseres på seminaret.

«Det funker»

Vi vil også vise en film/video  «Det funker» på ca 10 minutter om salutogenese og psykisk helse, hvor det fokuseres på aktivitetenes betydning for helse og livskvalitet. Du kan se filmen her.

Filmen har Napha laget i samarbeid med Ingvil Snøfugl ved Sprettert.no og ulike andre aktører i landet. Videoen kan du laste ned her.

Mer om

salutogenese behandling.i.psykisk.helsearbeid kunnskapsoversikter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen