Ny oppskrift for ambulante akutteam i Norge

Ny oppskrift for ambulante akutteam i Norge

Publisert: 18. august 2014.   Endret: 13. august 2015

En rapport fra Helsedirektoratet fastslår at ambulante akutteam bør være et lett tilgjengelig tilbud til alle som opplever akutt psykisk sykdom eller forverring. Det er også et mål at tiltakene i minst mulig grad skal føre til store omveltninger i brukerens dagligliv.

Rapport - Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriskesentre (DPS)

VIKTIG RAPPORT: Rapporten fra Helsedirektoratet legger utfyllende føringer for arbeidet i ambulante akutteam.

VIKTIG RAPPORT: Rapporten fra...
Formålet med ambulante akutteam
  • Tilby pasientene en behandling med minst mulig inngripen i deres dagligliv
  • Gi tilbud som understøtter brukerens egne valg og egen mestring, og gjennomføres i samhandling med deres pårørende og øvrige nettverk
  • Bidra til å redusere bruk av tvang, og til å unngå unødvendige innleggelser, slik at døgnplasser er tilgjengelig for de pasientene som trenger det mest
  • Tjenestetilbudet er helhetlig, med god samhandling innad i tjenesten og mellom spesialisthelsetjeneste og kommune, med fokus på tilgjengelighet og trygghet

Mer om

oppsøkende.team familie.-.og.nettverksarbeid recovery offentlige.publikasjoner

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen