Kreative tilnærminger i arbeid med livsproblemer

Kreative tilnærminger i arbeid med livsproblemer

Publisert: 13. august 2014

I denne artikkelen berører forfatterne spørsmålet: Hvordan kan vi forstå kreativ skriving og malings potensiale i selvhjelpsprosesser?

Anna Helene Nordbø, leder kreative skrive- og malegrupper

KREATIV: En brukerundersøkelse ved et kommunalt brukerstyrt senter har vist at deltakerne var svært fornøyd med kreative tilnærminger i arbeid med egne livsproblemer. (FOTO: Ragnhild Krogvig Karlsen)

KREATIV: En brukerundersøkels...
Forskning ved Universitetet i Agder

Den vitenskapelige artikkelen som er omtalt her springer ut fra forskningsmiljøer på tvers av flere institutter ved Universitetet i Agder, og ikke minst det treårige prosjektet Nasjonalt temanettverk for brukerkunnskap.

  • Les mer om forskningen innen psykisk helsearbeid på Psykiskhelsearbeid.nos temasider om forskningsmiljøer i Norge.

MRK! En temaside om Institutt for psykososial helse (UiA), der en av artikkelforfatterne, Anne Brita Thorød er ansatt, lanseres medio august! 

Anne Brita Thorød

Førstelektor ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse og idrettsfag, tilknyttet master/videreutdanning i psykisk helsearbeid og psykososialt arbeid med barn og unge. Cand.polit og PhD-student i sosialt arbeid. Langvarig praksiserfaring fra de fleste felt innen sosialt og psykososialt arbeid, men med hovedvekt på arbeid med barn og unge. Har vært deltilknyttet NOVA gjennom deltakelse i studien "Barns levekår - betydningen av familiens inntekt for barns hverdag".

Anna Helene Nordbø

Leder av Kreativ skrivegruppe ved Brukerstyrt senter. Som deltaker i Kunnskapende nettverk ved Universitet i Agder i 2012 - og som et bidrag i Nasjonalt temanettverk for brukerkunnskap - leverte hun prosjektrapporten Brukerstyrt senter - kreative verksteder - fokus på kreativ maling og skriving.

Les artikkel med intervju med Anna Helene Nordbø i heftet Brukerkunnnskap - i forskning, utvikling og nettverk her.

Mer om

selvhjelp god.hjelp.i.et.brukerperspektiv universitetet.i.agder vitenskapelige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen