Stadig flere kvinnelige sexologer

Stadig flere kvinnelige sexologer

Publisert: 14. august 2014

En sammenligning av tverrsnittsundersøkelser studerer utviklingstrekk innenfor sexologi i Norge i perioden 2001-2011.

3956098 blomster og bie

NOEN ENDRINGER: Blant menn ble det rapportert en økning i problemer knyttet til relasjonelle problemer, seksuell lyst, infertilitet og ufullbyrdet ekteskap. (Ill.foto: www.colourbox.com).

NOEN ENDRINGER: Blant menn bl...
Norsk Forening for Klinisk Sexologi (NFKS)
  • Forening for fagpersoner som jobber innenfor fagfeltet sexologi.
  • Tilbyr rammeverk som etiske retningslinjer, kurs, konferanser, sexologisk utdannelse, tverrfaglig nettverk og veiledning.
  • Har fokus på klinikk og rådgivning, men også på seksualpolitikk.

Les mer her.

Sexologi ved UiA

Universitetet i Agder tilbyr etter- og videreutdannning som påbyggingsstudium i sexologi. Målgruppen for denne tverrfaglige videreutdanningen er primært personer med helse- og sosialfaglig utdanning.

Inndeling av studiet:

  • Modul 1: Basal sexologi: Består av en generell innføring i sexologi som fag.
  • Modul 2: Sexologisk rådgivning: Utdyper de sexologiske kunnskapene i forhold til den praktiske arbeidssituasjonen.

Undervisningen er organisert med til sammen 10 ukesamlinger og med arbeid i basisgrupper ca. en dag per uke.

Mer om

behandling.i.psykisk.helsearbeid universitetet.i.agder vitenskapelige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen