Psykisk helsearbeid i Grenselandet

Psykisk helsearbeid i Grenselandet

Publisert: 14. august 2014

I Mandal har man prøvd ut et systematisk tilbud om nettverkssamtaler i forbindelse med overføring av unge brukere til psykiatrisk poliklinikk for voksne. Både brukere og ansatte er svært positive til ordningen.

Team

SAMARBEID: Brukerne ser ut til å være fornøyde med kontinuiteten i relasjonen som muliggjøres når terapeuten fra barn-/ungetjenesten er med i samtalene ved voksentjenesten. (Ill.foto: www.colourbox.com).

SAMARBEID: Brukerne ser ut ti...
Prosjekt Hjelp i Grenselandet

Prosjektet ble gjennomført ved Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF, nærmere bestemt ved Psykiatrisk poliklinikk for voksne, Mandal, ved Distriktspsykiatrisk senter Strømme. Prosjektperioden var februar 2009 til juni 2010. Psykiatrisk poliklinikk Mandal har i samarbeid med Avdeling for Barn og unges psykiske helse ved Sørlandet sykehus HF (heretter ABUP), Helse og sosialenheten ved Mandal kommune og Mental Helse Mandal organisert og drevet prosjektet.
Prosjektet hadde til hensikt å utvikle god samarbeidspraksis i forbindelse med overgang fra barn/ungetjenesten til voksentjenesten.

Mer om

behandling.i.psykisk.helsearbeid brukerkunnskap relasjon universitetet.i.agder vitenskapelige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen