Inkludering av elever med funksjonshemming

Inkludering av elever med funksjonshemming

Publisert: 06. november 2014.   Endret: 16. februar 2016

Et litteraturstudium fra Universitetet i Agder tydeliggjør at vellykket inkludering av elever med funskjonshemming avhenger av en rekke faktorer, og stiller krav til ulike perspektiver på prosessen.

Inkludering

RIKHOLDIG: Forskningslitteraturen viser at inkluderingsbegrepet er rikholdig, og blant annet kan sees fra både elevers, læreres og skolelederes perspektiver. (Ill.foto: www.colourbox.com).

RIKHOLDIG: Forskningslitterat...

Mer om

inkludering brukere.med.omfattende.tjenestebehov universitetet.i.agder vitenskapelige.artikler psykisk.utviklingshemmede minoriteter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen