-Her er det faktisk hele meg som er på jobb

-Her er det faktisk hele meg som er på jobb

Publisert: 04. september 2014.   Endret: 25. november 2015

I en studie fra Universitet i Agder rapporterer ansatte innen psykisk helsearbeid om viktigheten av å bruke personlige erfaringer i profesjonelle relasjoner.

relasjon

RELASJON: -Gjennom å bruke egne erfaringer klarte jeg å stille spørsmål de kjente seg igjen i, forteller en av de ansatte, intervjuet av forskere fra Universitet i Agder.  (Ill.foto: www.colourbox.com).

RELASJON: -Gjennom å bruke eg...
Masteroppgave

Innholdet i denne artikkelen er bygget på førsteforfatter Ellen Ånestad Moens masteroppgave i psykisk helsearbeid. Det er hun som har gjennomført de kvalitative intervjuene med deltakerne. Medforfatter Inger Beate Larsen var hennes veileder.

Institutt for psykososial helse (UiA)

Institutt for psykososial helse ble etablert som en selvstendig utdannings- og forskningsenhet ved Universitetet i Agder i 2009. Instituttet har et tverrfaglig forskningsmiljø som utforsker problemstillinger som ofte har relevans og kobling til utdanningenes innhold og fokus. Forskningsmiljøet særpreges av ambisjoner om å drive grunnleggende forskning innen psykososial helse, men også om å utvikle praksisnær kunnskap.

Institutt for psykososial helse samarbeider med utdannings- og forskningsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt, og har et utstrakt samarbeid med både private virksomheter, frivillige organisasjoner, brukerstyrte sentra, kommuner og sykehus i regionen.

Mer om

arbeid.og.psykisk.helse psykisk.helsearbeid.som.fag.og.praksisfelt relasjon universitetet.i.agder vitenskapelige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen