Tvangsmedisinering som permanent unntakstilstand

Tvangsmedisinering som permanent unntakstilstand

Publisert: 11. august 2014

En studie fra Universitet i Agder i 2012 har analysert hvordan tvangsmedisinering praktiseres og oppleves av pasienter og ansatte.

Tvangsmedisinering

TVANG: Erfaringer fra feltarbeid, viser at det som ble beskrevet som frivillig medisinering, kunne av pasientene erfares som tvangsmedisinering. (Ill.foto: www.colourbox.com).

TVANG: Erfaringer fra feltarb...
Forskning ved Universitetet i Agder (UiA)

Artikkelforfatterne Toril Borch Terkelsen og Inger Beate Larsen er tilknyttet forskningsmiljøet  ved Institutt for psykososial helse ved Universitetet i Agder.

Institutt for psykososial helse forsker spesielt på kunnskapsgrunnlaget i psykisk helsearbeid og på utviklingen av nye praksisformer.

  • Se Psykiskhelsearbeid.nos temasider om forskningsmiljøer innen psykisk helsearbeid i Norge.

MRK! Temasiden fra Insitutt for psykososial helse (UiA) lanseres medio august! 

 

 

Mer om

universitetet.i.agder tvang.og.makt behandling.i.psykisk.helsearbeid universitetet.i.agder tvang.og.makt behandling.i.psykisk.helsearbeid vitenskapelige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen