Tvangstrøye og ensomhet, blomstervaser og kjærlighet

Tvangstrøye og ensomhet, blomstervaser og kjærlighet

Publisert: 12. august 2014

Hvordan beskriver brukere av psykisk helsevern sine erfaringer med hjelpen de ble tilbudt? Forskere ved Universitet i Agder studerte selvbiografier for å finne svar.

Selvbiografier studert ved Universitet i Agder

GODT PYSKISK HELSEARBEID: Et studium av 12 skandinaviske selvbiografier viser at hjelpere som var personlige, ble beskrevet som gode hjelpere, og de materielle forholdene rundt hjelpesituasjonen, hadde stor betydning. (Ill.foto: www.colourbox.com).

GODT PYSKISK HELSEARBEID: Et ...
Forskning ved Universitetet i Agder

Artikkelforfatterne Inger Beate Larsen og Anders Johan W. Andersen, er tilknyttet forskningsmiljøet ved Institutt for psykososial helse ved Universitetet i Agder.

Institutt for psykososial helse forsker spesielt på kunnskapsgrunnlaget i psykisk helsearbeid og på utviklingen av nye praksisformer.

  • Se Psykiskhelsearbeid.nos temasider om forskningsmiljøer innen psykisk helsearbeid i Norge.

 

Mer om

psykisk.helsearbeid.som.fag.og.praksisfelt relasjon universitetet.i.agder salutogenese vitenskapelige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen