Å ha egen bolig ved langvarige psykiske helseplager

Å ha egen bolig ved langvarige psykiske helseplager

Publisert: 22. september 2014.   Endret: 26. april 2016

Personer med langvarige psykiske lidelser trekker fram både fordeler og utfordringer ved det å bo i egen bolig, .

2616416 hus

TRYGGHET: Mennesker med langvarige psykiske helseproblemer fremhever viktigheten av en trygg bosituasjon med selvbestemmelse, kontroll og forutsigbarhet. (Ill.foto: www.colourbox.com).

TRYGGHET: Mennesker med langv...
Housing First
  • Kommer fra USA, ble utviklet i forhold til bostedsløse med problemer knyttet til psykisk helse og rus. Modellen bygger på Sam Tsemberis´ modell «Pathway to housing».
  • Har blitt en slags motvekt til trappetrinns-modellen, der personer med boproblemer først skal opparbeide seg boevne gjennom behandling og rehabilitering, før de får tilbud om varig bolig. Erfaringene viser at mange ikke en gang klarer første trinn i dette løpet, og således forblir bostedsløse.

Mer om

bolig god.hjelp.i.et.brukerperspektiv vitenskapelige.artikler høgskolen.i.sørøst-norge

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen