Et reportasjeteam har fulgt ACT-medarbeidere på jobb i Tromsø

Et reportasjeteam har fulgt ACT-medarbeidere på jobb i Tromsø

Publisert: 10. november 2014

Tålmodighet er en viktig ingrediens i Trine (sosionom) og Thomas (vernepleier) oppsøkende arbeid i ACT-teamet i Tromsø. I en reportasje i bladet Fontene blir de to portrettert, og leserne får følge dem en dag på jobb.

Reportasje fra Fontene, nov. 2014

EN GOD DAG: En røyk og besøk i eget hjem. Trine Pettersen (Tromsø ACT-team) på besøk hos Alexander Karlsen.

EN GOD DAG: En røyk og besøk ...
Reportasje i Fontene

Teksten er hentet fra en reportasje (Tekst: Mia Paulsen og Foto: Ingun A. Mæhlum) i bladet Fontene, 11/2014, s. 28 - 32.

ACT - teamet i Tromsø
  • Ett av 17 (2013) team i Norge
  • Samarbeidsprosjekt som eies av Tromsø kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) 
  • Samarbeider med en rekke etater og institusjoner
  • Sliter med et sterkt presset boligmarked i Tromsø som gjør det vanskelig å skaffe boliger
  • Av 36 brukere har 28 schizofreni
  • Bare sju av de 36 har ikke ruslidelse
  • Åtte er tvangsmedisinert (TUD, tvang uten døgn)
  • Antall liggedøgn på psykiatrisk avdeling gikk ned fra 1 530 i 2010 til 1 242 i 2012
  • Straffbare forhold gikk ned fra 103 saker i 2010 til 16 saker pr. mai 2013

Mer om

oppsøkende.team recovery reportasjer act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen