Hvordan implementere ny kunnskap i psykisk helsetjeneste

Hvordan implementere ny kunnskap i psykisk helsetjeneste

Publisert: 02. desember 2014

Det er en kunst å sette ny kunnskap og nye behandlingsmodeller ut i praksis. Hva hemmer eller fremmer implementeringsarbeidet? Dette var tema for et miniseminar under Schizofrenidagene i 2014.

Implementering Ogden

EVNE TIL FORANDRING: Praktisk- teknisk støtte har vist seg å være den viktigste implementeringsvariabelen.

EVNE TIL FORANDRING: Praktisk...

TERJE OGDEN: Forskningsdirektør ved Senter for studier av problematferd og innovativ praksis, Atferdssenteret – Unirand.

Mer om

kompetanseutvikling kvalitetsarbeid foredrag act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen