Inn på tunet - mestring i praksis

Inn på tunet - mestring i praksis

Publisert: 09. januar 2015

Gode erfaringer frå Inn på tunet i heile landet skal delast, slik at fleire kommunar kan vurdere tilbod for sine brukarar.

Inn på tunet - mestring - illustrasjonsfoto - artikkel Bjerkeset

RECOVERYPROSESS: Inn på tunet gjev, gjennom kvardagsoppgåver som høyrer til på ein gard, rutinar, mestring og trening i å ta ansvar. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com)

RECOVERYPROSESS: Inn på tunet...
Inn på tunet

Inn på tunet er definert som "tilrettelagte og kvalitetssikra velferdstenester på gardsbruk. Tenestene skal gje meistring, utvikling og trivsel. Gardsbruk er ein eigedom som vert nytta til jord-, skog-, eller hagebruk. Aktivitetane i tenestetilbodet er knytt opp til garden, livet og arbeidet der."

Kjelde: Inn på tunet Handlingsplan 2013-2017, Landbruks- og matdepartementet

Kontakt og arbeid med dyr er ein viktig del av eit Inn på tunet-tilbod (FOTO: Marit Hjortung)

Mer om

empowerment recovery rusproblem.og.psykisk.lidelse organisering.av.tjenester kronikker

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen