Journalføring av informasjon knyttet til barn som pårørende

Journalføring av informasjon knyttet til barn som pårørende

Publisert: 10. april 2015

Ansatte i voksentjenester i kommunen har nå tydeligere krav til fokus på barn som pårørende etter helsepersonelloven. Det har vært usikkerhet om hva som skal/kan journalføres av informasjon om barna. Vi har laget en rutine for dette som presenteres her.

journal1

BARN SOM PÅRØRENDE: Hva skal journalføres og hva skal ikke?

BARN SOM PÅRØRENDE: Hva skal ...
Hva skal i journal?

Hva skal vi skrive i mors eller fars journal som handler om barn som pårørende?

Mestringsenheten i Sandnes har laget noen rutiner for dette.

Mer om

barn.som.pårørende kvalitetsarbeid øvrige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen