Uakseptabel underskriftsaksjon!

Uakseptabel underskriftsaksjon!

Publisert: 03. juni 2015.   Endret: 04. juli 2022

Først belyste hun omfattende tvangsbruk ved psykiatrisk divisjon ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS), så opplevde hun at ledere tok parti mot henne og at kollegaer startet en underskriftskampanje mot henne. Dermed sa Målfrid Frahm Jensen opp sin stilling som erfaringskonsulent.

Målfrid Frahm Jensen

IKKE RÅD TIL Å MISTE: -Psykisk helsefeltet ikke råd til å miste sånne som Målfrid (bilde), skriver kronikkforfatter Astrid Weber på vegne av erfaringskonsulenter i hele landet. 

IKKE RÅD TIL Å MI...
Erfaringskonsulenter

Erfaringskonsulenter er ansatt i helsetjenestene på bakgrunn av sin egenerfaring og kompetanse innenfor psykisk helse og/eller rusfeltet. Hovedoppgavene til erfaringskonsulenter er blant annet å bringe brukerperspektivet inn i helsetjenesten, styrke brukermedvirkning, direkte brukerkontakt, bidra til håp, og påvirke gjennom endringsarbeid for å utvikle tjenestene i samsvar med brukernes behov og preferanser. Fra 2011-2014 ble det av helsedirektoratet gitt tilskudd til slike stillinger med målsetning om å få til kultur og holdningsendringer i psykisk – og rusfeltet.


KRONIKKFORFATTERE: Astrid Weber, erfaringskonsulent Universitetssykehuset Nord-Norge HF, har skrevet denne kronikken med støtte fra - og på vegne av - erfaringskonsulenter og medarbeidere med brukererfaring i Norge. 

Mer om

brukeransettelser kvalitetsarbeid brukerkunnskap kronikker

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen