Astrid Weber

Astrid Weber

Faglig rådgiver i NAPHA
NAPHA
Epost: astrid.weber@samforsk.no
Telefon: +4799505831

Jeg har en kombinasjon av erfaringskompetanse og formalkompetanse, med egenerfaring fra psykisk helse og pårørendeerfaring fra rus. Jeg er utdannet sosionom, har master i praktisk kunnskap, er prosessleder i «Bruker Spør Bruker», lærer ved KBT Fagskole, medforfatter i flere fagbøker og involvert i forskningsprosjekter. Etter noen år som sosionom i kommunal sosialtjeneste har jeg jobbet mange år som erfaringskonsulent/fagrådgiver i DPS, akutt- og sikkerhetspsykiatri og FOU/stab ved UNN HF. Jeg har også erfaring som tillitsvalgt for en brukerorganisasjon. I 2017 ble jeg tildelt prisen som årets erfaringskonsulent og akuttpsykiatriprisen i 2019.

I NAPHA jobber jeg med systematisk bruker- og pårørendeinvolvering, både internt og eksternt, og å utvikle et kompetanseprogram for recovery. I tillegg er jeg del av NAPHAs fagredaksjon. Å jobbe med nettverk i utviklingsarbeid der vi kan få brukerkunnskapen tydeligere inn og brukerinvolvert/styrt innovasjon er noe jeg brenner for.