Opplæring for pårørende - felles læringsarena

Opplæring for pårørende - felles læringsarena

Publisert: 05. november 2013.   Endret: 03. januar 2024

Fagpersoner kan lære mye av undervisningskveldene for pårørende. I Tromsø vendes bordet etter pausen..

Toveis læring

TOVEIS LÆRING: Pårørendes spørsmål og delte erfaringer kan gi viktig tilbakemelding på hvordan helsepersonellet møter pårørende.(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com)

TOVEIS LÆRING: På...
Psykiske lidelser - undervisning for pårørende
  • Lærings og mestringstilbud ved Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn, Allmennpsykiatrisk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
  • Se Universitetssykehuset i Nord-Norge
  • Grunnlagstenkning: Relasjon- og nettverkstenking, Åpen dialog. Andersen, «Reflekterende processer», 1996. Seikulla, «Åpne samtaler», 2000.
  • For pårørende og andre som har mennesker med psykiske lidelser i sitt nettverk.
  • Pårørendes rettigheter: Se Lov om pasient- og brukerrettigheter og Psykisk helsevernloven.

 

Skrivekurs - NAPHA og NK LMS

 

Mer om

læring.og.mestring pårørende debattinnlegg tromsø troms

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen