Hylekoret mot Høie

Hylekoret mot Høie

Kronikk / Publisert: 20. november 2017.   Endret: 04. juli 2022

Vi har kritisert helseminister Bent Høie for å ikke gripe inn ved nedleggelser av traumetilbud, kutt i tilbud til psykisk syke, og selektiv hørsel i en varslingssak om ulovlig tvangsmiddelbruk i Stavanger. Nå fortjener han ros.

Bent Høie

AKTUELT: -Å vedta lovendringen tyder på omsorg og medmenneskelighet. Å påstå at dette er en ansvarsfraskrivelse av Høie faller på sin egen urimelighet, skriver Astrid Weber og Målfrid J Frahm Jensen. (FOTO: Bjørn Stuedal)

AKTUELT: -Å vedta loven...
Målfrid J Frahm Jensen, tidligere hjelpepleier/ erfaringskonsulent SUS psykiatrisk klinikk 2009-2015
Astrid Weber, sosionom/erfaringskonsulent UNN psykisk helse- og rusklikken

Mer om

kronikker tvang.og.makt behandling.i.psykisk.helsearbeid

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen