-Hva er viktig for deg, spør 61 kommuner

-Hva er viktig for deg, spør 61 kommuner

Nyhet / Publisert: 16. september 2015.   Endret: 14. oktober 2015

-Veldig bra med fokus på mennesket og ikke diagnosen, sier brukerrepresentant Rune Riise om KS-prosjektet «Hva er viktig for deg».

Rune Rise og Randi Røvik

-Tjenestene må høre på hva brukere og pårørende er opptatt av, og ikke legge opp tjenestene etter hva de tror er best selv, mener bruker- og pårørenderepresentant Rune Riise (t.v.). Her sammen med Randi Røvik fra samarbeidsprosjekt Bindal og ytre Namdalen. Foto: KS. 

-Tjenestene må høre på hva br...
Prosjektleder Pernille Næss i KS. Foto: KS.
KS Læringsnettverk - psykisk helse og rus

Mer om

nyheter brukermedvirkning pårørende samhandling ks.læringsnettverk

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen