-Recovery skal ligge til grunn for all hjelp i Tromsø

-Recovery skal ligge til grunn for all hjelp i Tromsø

På KS Læringsnettverk i Nord / Publisert: 21. oktober 2015.   Endret: 22. oktober 2015

I Tromsø skal alle som ber om rus-/og eller psykiske helsetjenester møtes av recoveryorientert hjelp. De skal også selv sette sine egne recoverymål. Får å få det til, krever det av tjenestene at de har erfaringskompetanse med på laget.

I Forbedringsteamet i Tromsø f.v.Torgeir Johansen (NAV Tromsø), Anne Lise Pedersen (Tildelingskontoret), Beate Ulset Pettersen (Prosjektleder Forbedringsnettverket) og Rita Jonas (LPP)

ARBEIDER MED FORBEDRING: I arbeidsgruppen til Forbedringsteamet i Tromsø: f.v. Torgeir Johansen (NAV), Anne Lise Pedersen (Tildelingskontoret), Beate Ulseth Pettersen (Rus og psykatritjenesten) og Rita Jonas (LPP).

ARBEIDER MED FORBEDRING: I ar...
KS Læringsnettverk - psykisk helse og rus

KS og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten startet høsten 2014 et læringsnettverk for kommunene på tjenesteområdene rus og psykisk helse.

Visjonen er å snu tenkingen fra Hva er i veien med deg?” til Hva er viktig for deg?” med vekt på det gode pasientforløpet.

  • Utvikle gode og helhetlige pasientforløp i kommunene
  • Forbedre overgangene i bruker-/pasientforløp
  • Styrke brukerens opplevelse av mestring
  • Styrke brukerens rolle i forbedring av bruker/-pasientforløp
  • Styrke forbedringskompetansen hos ledere og medarbeidere

Læringsnettverkene, som er finansiert av Helsedirektoratet, arrangeres og ledes av KS i tett samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenestene. 

Prosjektgruppen består i tillegg til KS og kunnskapssenteret av representanter fra A-Larm, Mental Helse, Erfaringskompetanse og NAPHA.

Kommunene møter i nettverket med egne «forbedringsteam», sammensatt av de ulike tjenestene i kommunen, brukerrepresentant og samarbeidsparter som DPS og NAV.

Målet for Læringsnettverket Gode pasientforløp psykisk helse og rus er å bevege tjenestene til å spørre Hva er viktig for deg i stedet for «Hva er i veien med deg?

Læringsnettverkene, som er finansiert av Helsedirektoratet, arrangeres og ledes av KS i tett samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenestene. 

Prosjektgruppen består i tillegg til KS og kunnskapssenteret av representanter fra A-Larm, Mental Helse, Erfaringskompetanse og NAPHA.

Kommunene møter i nettverket med egne «forbedringsteam», sammensatt av de ulike tjenestene i kommunen, brukerrepresentant og samarbeidsparter som DPS og NAV.

Mer om

erfaringskonsulent recovery ks.læringsnettverk brukerkunnskap brukeransettelser dobbeltkompetanse erfaringskompetanse nyheter individuell.jobbstøtte.(ips)

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen