Tiltak med positiv effekt på langstidssykefravær

Tiltak med positiv effekt på langstidssykefravær

Forskning / Publisert: 25. mai 2016.   Endret: 23. juni 2020

Effektevaluering viser at NAV-tiltaket 'Senter for jobbmestring' har positiv effekt på langtidssykefraværet for personer som sliter med depresjon, angst og andre psykiske lidelser.

Effektstudie av Senter for jobbmestring

SENTER FOR JOBBMESTRING - EFFEKTEVALUERT: En av de første randomisert-kontrollerte studiene som er gjort av NAV-tiltak (Ill.foto: www.colourbox.com)

SENTER FOR JOBBMESTRING - EFF...
Senter for Jobbmestring

NAV-tiltaket er et tilbud til personer som har angst og/eller depresjon, og som ønsker hjelp til å håndtere dette i jobbsammenheng. Målet er å kunne mestre symptomene, komme seg raskt i jobb og beholde jobb over tid. Senter for Jobbmestring tilbyr arbeidsrettet kognitiv terapi kombinert med individuell jobbstøtte, basert på IPS-metodikk. Henvisning kan enten skje direkte til Senter for Jobbmestring, eller via det lokale NAV-kontor eller fastlege. Tiltaket finnes i dag i 6 fylker; Hordaland, Østfold, Akershus, Sør-Trøndelag, Troms og Oslo.

Mer om

arbeid.og.psykisk.helse senter.for.jobbmestring kognitiv.terapi forskning evalueringer vitenskapelige.artikler individuell.jobbstøtte.(ips)

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen