Erfaringer med LAR-behandling i Norge

Erfaringer med LAR-behandling i Norge

Publisert: 20. januar 2016.   Endret: 20. august 2019

Legemiddelassistert Rehabilitering (LAR) gir deltakerne et bedre og mer fullverdig liv. Men det er også mye frustrasjon knyttet til programmet og den tette oppfølgingen over tid.

erfaringer med LAR

 NYTT LIV: LAR-programmet kan gi en økt følelse av frihet, og muligheten til å leve et liv "som alle andre". (ill.foto. www.colourbox.com)

 NYTT LIV: LAR-programme...
Om artikkelen
  • Artikkelen er en kvalitativ studie publisert i tidsskriftet Substance Abuse Treatment Prevention and Policy
  • Omtalen er skrevet i samarbeid med orginalforfatterne
  • Originalartikkelen finner du her
  • Originalartikkelen er skrevet med utgangspunkt i en masteroppgave ved Høgskolen i Hedmark.

Mer om

høgskolen.i.hedmark rus legemiddelassistert.behandling masteroppgave forskning vitenskapelige.artikler rusproblem.og.psykisk.lidelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen