Endret: 03. mars 2016
Ellen Hoxmark utebilde

Det er særlig i interkommunalt samarbeid mulighetene ligger for mindre kommuner som vil ha psykolog, mener NAPHA-rådgiver og psykologspesialist Ellen Hoxmark. Foto: Hege Landrø Johnsen/napha.no arkiv.

Psykolog mangelvare i små kommuner

Psykolog mangelvare i små kommuner

Ni av ti småkommuner i Norge mangler psykolog. - Men noen får det til, og spleiselag mellom flere kommuner kan være en god løsning, sier NAPHA-rådgiver Ellen Hoxmark.

NAPHA har utarbeidet en oversikt over psykologer i norske kommuner. Den viser at bare 29 av landets 225 kommuner med færre enn 5000 innbyggere har ansatt psykologer. Til sammenligning har de aller fleste større kommuner psykolog. Dette er tilfellet i 50 av 55 kommuner og bydeler med flere enn 20 000 innbyggere, skriver Klassekampen.

Noen får det til

-Jeg tror dette handler om mangel på ressurser, og at mange små kommuner ligger langt unna sentrale strøk, slik at det kan være vanskelig å rekruttere psykolog. Jeg har sett eksempler på at mindre kommuner har fått tilskudd fra Helsedirektoratet til å ansette, men ikke klart å rekruttere, sier NAPHA-rådgiver og psykologspesialist Ellen Hoxmark.

Men de gode eksemplene finnes også, understreker hun.

-Lebesby kommune i Finnmark og Eid i Sogn og Fjordane er to gode eksempler på småkommuner som har lykkes med å skaffe psykolog, sier hun.

Lønn viktig

Hoxmark mener at det særlig er i interkommunalt samarbeid mulighetene ligger for mindre kommuner som vil ha psykolog. Et slikt samarbeid har man fått til i de tre mindre Numedalskommunene Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal, som har gått sammen om å ansette psykolog.

-Småkommunene har ikke ressurser alene til dette, men et slikt samarbeid gjør det mulig, sier Ellen Marie Janse van Vuuren, som er psykologspesialist i disse tre kommunene.

Hun mener det er viktig at kommunene tilbyr god nok lønn.

-Det at spesialistkompetanse settes pris på er avgjørende. Ofte tilbys bare psykologlønn selv om man er spesialist i tillegg, poengterer hun. 

Jobber fra bilen

Hun mener at avstanden til DPS er såpass stor at kommunene i hennes område ikke ville hatt reell tilgang på psykolog om de ikke hadde ansatt henne.

-Det er viktig både i forhold til å kunne forebygge psykiske helseplager og å veilede andre ansatte både innen psykisk helse, skoler og barnehager, mener hun.

Janse van Vuuren medgir at det kan bli mange timer bak rattet.

-Det er et par timers bilkjøring mellom de to ytterste kommunene, så det er en utfordring. Men det å komme hjem til folk og hjelpe dem der de bor gir mye både for de som mottar hjelpen og for meg. Jeg bruker også telefonen mye mens jeg kjører. Mye jobb gjøres via telefonen, smiler hun.

-Helsepolitisk klasseskille

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) sier i et intervju med Klassekampen at han tror regjeringens kommunereform vil være med på å løse problemet med at så få småkommuner har psykolog.

–Det er en del av svaret, men ikke hele. Mye handler om god organisering, slik at personer med ulik kompetanse arbeider sammen, sier statsråden.

Om det store skillet mellom tilgangen på psykolog i små og store kommuner sier han følgende:

–Dette er en illustrasjon på et helsepolitisk klasseskille, mener Sanner.

Kommenter:

Mer om

nyheter psykologer.i.kommunene

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen