Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 16 og 17

Siste nytt

Hender
Det handler om å dele -Jeg er overbevist om at det bare er gjennom å dele erfaringer og tanker med andre at man virkelig kan forstå og se at man aldri er alene, at man hører til, skriver napha.no-blogger Rigmor Galtung.
Scott Miller
40 år uten psykisk helse-fremskritt -Utviklingen i fagfeltet vårt har ikke gjort oss til bedre hjelpere, mener psykolog Scott Miller. Løsningen hans er å øve som musikere og idrettsutøvere, særlig på å styrke relasjonen til brukeren.
Snegle
Innovatører, treiginger og livet uten diagnoser Det er mulig å finne andre kategorier å navigere etter enn psykiatriske diagnoser, mener Birgit Valla.
Håvard Danielsen, Tine Nordgreen og Erik Fosse leder hvert sitt FYRTÅRN-prosjekt
Vant forskningsmidler til store IKT-prosjekter for helse Forskning på elektroniske hjelpemidler til behandling, forebygging og oppfølging innenfor psykisk helsefeltet vant tøff konkurranse om Forskningsrådets FYRTÅRN-midler. Nå skal de løse samfunnsutfordringer.
Tor Levin Hofgaard
-Behandling hjelper lite hvis man mobbes -Ingen kan skrives ut av kommunen. Derfor er kommunen den viktigste arenaen vi har for å forebygge og bistå personer med psykiske lidelser og plager, mener president i Norsk Psykologforening, Tor Levin Hofgaard.
Anne-Kari Sontum, tilrettelegger utdanning for medarbeider med brukererfaring
Erfaringskompetanse på vei opp Det er ingen tvil om at medarbeidere med brukererfaring er viktige for det psykiske helsetilbudet. Hvorfor ikke ansette flere? Så fort som mulig!

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

Hå kommune, Brusand
Hå kommune satser på recovery Recovery holdes høyt som fagperspektiv i psykisk helse - og rustjenestene i kommunen. Veileder med erfaringskompetanse blir brukt i utviklingsarbeidet.
Sandes kommune, bilde
Sandnes kommune - nytenkende og utviklingsorientert Vi hører stadig om nedbemanning og budsjettkutt. Men i Sandnes kommune er man bevisst på å utnytte de mulighetene som likevel eksisterer.
dame hviler på senga2
Brukerstyrte innleggelser – et positivt og annerledes hjelpetilbud Når brukerne selv styrer eventuell innleggelse blir det lettere å håndtere problemer i hverdagen. Det bedrer også tilliten til hjelpeapparatet.