Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 16 og 17

Siste nytt

Hender
Det handler om å dele Blogg. -Jeg er overbevist om at det bare er gjennom å dele erfaringer og tanker med andre at man virkelig kan forstå og se at man aldri er alene.
Scott Miller
40 år uten psykisk helse-fremskritt Psykisk helsearbeidere må øve som musikere og idrettsutøvere, mener psykolog Scott Miller.
Snegle
Innovatører, treiginger og livet uten diagnoser Blogg. Birgit Valla mener det er mulig å finne andre kategorier å navigere etter enn psykiatriske diagnoser.
Håvard Danielsen, Tine Nordgreen og Erik Fosse leder hvert sitt FYRTÅRN-prosjekt
Vant forskningsmidler til store IKT-prosjekter for helse Forskning. INTROMAT skal videreutvikle hjelpemidler til behandling, forebygging og oppfølging
Tor Levin Hofgaard
-Behandling hjelper lite hvis man mobbes -Ingen kan skrives ut av kommunen. Derfor er kommunen den viktigste arenaen vi har for å forebygge og bistå personer med psykiske lidelser.
Anne-Kari Sontum, tilrettelegger utdanning for medarbeider med brukererfaring
Erfaringskompetanse på vei opp WAPR-konferansen i Bergen. Medarbeidere med brukererfaring vil spille en større rolle innen psykisk helse fremover.

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

Hå kommune, Brusand
Hå kommune satser på recovery Praksiseksempel. Bruker NAPHAs 100 råd-hefte hver dag
Sandes kommune, bilde
Sandnes kommune - nytenkende og utviklingsorientert Det finnes utviklingsmuligheter også i en trang økonomi!
dame hviler på senga2
Brukerstyrte innleggelser – et positivt og annerledes hjelpetilbud Det gjør det lettere å håndtere problemer i hverdagen, og bedrer tilliten til hjelpeapparatet.