Endret: 20. mai 2016
Eva Svendsen

GODE FORBEREDELSER: -Det er viktig at det gjøres gode forberedelser i arbeidsmiljøet før man ansetter erfaringskonsulenter. At det er ryddige og klare stillingsbeskrivelser, slik at man vet hva den som ansettes skal gjøre og kan forventes å gjøre, sier Eva Svendsen i Erfaringskompetanse. Foto: Per Åge Eriksen.

Vil gi ansatte med brukererfaring tydeligere rolle

Vil gi ansatte med brukererfaring tydeligere rolle

-Mange erfaringskonsulenter innenfor psykisk helsetjenestene opplever store motstridende forventninger, og at de selv må finne ut hva stillingene skal inneholde.

Det sier Eva Svendsen i Erfaringskompetanse, som står bak den nye håndboka «Brukeransettelser». Den retter seg mot virksomheter som ønsker å ansette personer med egenerfaring innen psykisk helse- og rusfeltet.

Håndboka er skrevet av Astrid Karine Weber og Målfrid J. Frahm Jensen. Les intervju med dem, og se video på erfaringskompetanse.no.

Forberede arbeidsmiljøet

-Det er viktig at det gjøres gode forberedelser i arbeidsmiljøet før man ansetter erfaringskonsulenter. At det er ryddige og klare stillingsbeskrivelser, slik at man vet hva den som ansettes skal gjøre og kan forventes å gjøre, sier Svendsen.

Hun anslår at det i dag er rundt 150-160 erfaringskonsulenter på landsbasis innen psykisk helse- og rustjenester, til sammen i kommuner og i spesialisthelsetjenesten.

Motstridende forventninger

-Mange har opplevd rollen som krevende, fordi forventningene er så kolossale til disse stillingene både fra arbeidsgiverne, fra brukermiljøene og fra kollegaer i fagmiljøet. Mange av forventningene har også vært internt motstridende, påpeker hun.

Hun sier det er mange eksempler på at erfaringskonsulentene fungerer som bærere av håp på individnivå overfor brukere av psykisk helse- og rustjenestene.

-Ser at det er håp

-Pasienter sier de setter pris på samtaler med erfaringskonsulenter fordi de ser at det er håp om å bli friskere. Erfaringskonsulentene blir levende eksempler på at det går an komme seg ut i jobb, sier Svendsen.

Også på systemnivå bringer erfaringskonsulentene inn mye positivt.

-Svært mange jobber også på systemnivå. De har en viktig rolle i å etterspørre og gi opplæring i brukerperspektivet blant de ansatte, og være brobygger mellom tjenestene og brukerorganisasjonene. Flere har rådgiverfunksjon i forhold til ledergruppene når det gjelder å etterspørre og styrke brukermedvirkning i tjenestene, forteller hun.

Ikke brukerrepresentanter

-Det har vært noen forestillinger om at erfaringskonsulentene skal være brukerrepresentanter i forskjellige råd og utvalg. Det skal de ikke. Det er det brukerorganisasjonenes representanter som skal være, understreker Svendsen.

Når arbeidsgiver har problem med å finne brukerrepresentanter så er fristelsen ofte stor til å bruke erfaringskonsulenten i denne rollen.

-Erfaringskonsulenten bringer inn blant annet sin egen erfaringskompetanse, den systematiserte brukerkunnskapen og kan løfte frem brukerstemmene i tjenestene. Det er andre som skal representere organisasjonene, sier hun.

Vil være til hjelp

-Vi ser at brukeransatte har en funksjon både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene. Når fagfolk opplever at brukerkunnskapen er med å gjøre en forskjell, forsvinner mye av skepsisen til disse stillingene. Det ser vi mange eksempler på, forteller Svendsen.

Hun tror håndboken kan bidra til at man unngår mange av de utfordringene som kan følge med uavklarte og motstridende forventninger til stillingene som erfaringskonsulenter.

Håndboken kan lastes ned på Erfaringskompetanses nettside, eller bestilles på biblioteket@erfaringskompetanse.no. 

NY HÅNDBOK: BRUKERANSETTELSER
  • Rettet mot virksomheter som ønsker å ansette personer med egenerfaring innenfor feltet psykisk helse og rus.
  • Utgitt av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
  • Skrevet av Astrid Karine Weber og Målfrid J. Frahm Jensen, som begge har erfaring med det å være erfaringskonsulent.

Kommenter:

Mer om

nyheter brukeransettelser erfaringskonsulent

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen