Vil gi ansatte med brukererfaring tydeligere rolle

Vil gi ansatte med brukererfaring tydeligere rolle

Publisert: 19. mai 2016.   Endret: 20. mai 2016

-Mange erfaringskonsulenter innenfor psykisk helsetjenestene opplever store motstridende forventninger, og at de selv må finne ut hva stillingene skal inneholde.

Eva Svendsen

GODE FORBEREDELSER: -Det er viktig at det gjøres gode forberedelser i arbeidsmiljøet før man ansetter erfaringskonsulenter. At det er ryddige og klare stillingsbeskrivelser, slik at man vet hva den som ansettes skal gjøre og kan forventes å gjøre, sier Eva Svendsen i Erfaringskompetanse. Foto: Per Åge Eriksen.

GODE FORBEREDELSER: -Det er v...
NY HÅNDBOK: BRUKERANSETTELSER
  • Rettet mot virksomheter som ønsker å ansette personer med egenerfaring innenfor feltet psykisk helse og rus.
  • Utgitt av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
  • Skrevet av Astrid Karine Weber og Målfrid J. Frahm Jensen, som begge har erfaring med det å være erfaringskonsulent.

Mer om

nyheter brukeransettelser erfaringskonsulent

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen