Helsedirektoratet anbefaler å måle livskvalitet

Helsedirektoratet anbefaler å måle livskvalitet

Publisert: 21. juni 2016.   Endret: 08. august 2016

-Å fremme psykisk helse og livskvalitet er en del av det arbeidet vi må gi mer oppmerksomhet i folkehelsearbeidet, sa helseminister Bent Høie da han mottok ny rapport om livskvalitet.

Bjørn Guldvåg

HVORDAN HAR FOLK DET?: -Vi har gode målinger på fysisk helse i befolkningen, men vi har ikke gode nok data på hvordan folk faktisk har det, sier helsedirektør Bjørn Guldvåg. Foto: Rebecca Ravneberg/Helsedirektoratet.

HVORDAN HAR FOLK DET?: -Vi ha...
POSITIV TIL MÅLING: Helseminister Bent Høie.
NY RAPPORT OM LIVSKVALITET

Rapporten «Gode liv i Norge, utredning om måling av befolkningens livskvalitet» er laget av en arbeidsgruppe med representanter fra Helsedirektoratet, NOVA/Høgskolen i Oslo og Akershus, Folkehelseinstituttet og Statistisk sentralbyrå (SSB).

Mer om

nyheter folkehelse helsefremming.og.forebygging

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen