Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 33, 34 og 35

Siste nytt

Helseminister Bent Høie
Kommunal betalingsplikt for psykisk helse tidligst i 2018 Kommunenes betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB trer tidligst i kraft i 2018.
F.v. Lajla Svartbekk, Bent Høie og Birgit Valla
-Bør ut i hele landet Helseminister-besøk. -Dette representerer en ny verden, noe nytt som bør ut i hele landet, sier helseminister Bent Høie om Stangehjelpa i Hedmark.
Birgit Valla
Når terapi skader Blogg. Om man som psykisk helsearbeider opplever at brukeren bare blir enda dårligere, så øv mer og lytt til brukerens tilbakemeldinger.
Bergen
Brukere og hjelpere laget psykisk helse-plan sammen Nyhet. Stigma er for første gang blitt et eget tema med mål og tiltak i Bergens nye fireårsplan for psykisk helse.

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

10197442 europa
Housing First for Europa! Fagutvikling. En effektiv metode for å hjelpe bostedsløse sprer seg i Europa.
sanks
SANKS er der for pasientene og kommunehelsetjenesten Forskning og utvikling. Betrakter helsepersonell samer som en stereotyp? Blir samtalene av dårlig kvalitet, fordi man ikke har nok kulturforståelse?
vold i nære
Vold fra partner hindrer kvinner i arbeidslivet Forskning. De har sjeldnere lønnet arbeid, blir nektet å søke jobb eller blir holdt våkne om natten
Sosial utstøting oppgave for folkehelsearbeid, Folkehelsemeldingen 2014/15
Folkehelsepolitikk skal forebygge ensomhet og sosial utstøting Omtale av stortingsmelding. Både barn og unge, eldre og folk midt i livet rammes av ensomhet. Regjeringen har sagt de vil gjøre noe med det.
Tor Ingar (931 x 617)
Samarbeider om allsidig og bedre botilbud Praksiseksempel. I MELHUS: -En bolig skal være mer enn tak over hodet, det skal være mulig å skape seg et hjem
Proba2
Arbeid viktig del av behandlingen ved DPS Rapport. 9 av 10 enhetsledere ved distriktpsykiatriske sentre (DPS) mener det er viktig at sentrene inkluderer arbeid i behandlingen.