Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAHPA-nytt uke 40 og 41

Siste nytt

Trøst
Viktig å spørre om folk opplever vold Når helsepersonell spør pasienter og brukere direkte om de blir utsatt for vold, så åpner mange seg. Få bringer temaet på banen selv, viser ny undersøkelse fra norske kommuner.
Organisasjoner og kompetansemiljøer samlet i Kirkenes
Dugnad for mer brukerstyrte tjenester Brukerråd i kommunen og ansatte med brukerkompetanse er noe av det kommuner i Øst-Finnmark vil satse på for å styrke psykisk helse- og rustjenester.
Penger
Dette sier statsbudsjettet om psykisk helse 5,3 millioner kroner til å utvikle pakkeforløp innen psykisk helse og rus, 20 ekstra millioner til å ansette psykologer i kommunene, og 56,1 millioner til folkehelsetiltak som skal fremme psykisk helse og livskvalitet.
Rose utenfor gitter
Bedre tilbud til innsatte med psykiske lidelser og rusproblemer Helsedirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet foreslår å styrke tilbudet til innsatte i fengsler om psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
Berit Langseth, Mariann Haukland og Jan Kåre Hyummelvoll, ansvarlige for et Recoveryverksted som strekker seg over seks samlinger ved Sagatun Brukerstyrt Senter i 2016
Sagatun i havn med recovery-verksted -Vi ville bli kjempedyktige på Recovery, sier Mariann Haukland, som driver Regional ressursbase ved Sagatun Brukerstyrt Senter. I et halvt år har mester, svenner og deltakere møttes ved arbeidsbenkene.
Edvard Myska og Wigdis Sæther
Teater for bedre folkehelse Stiftelsen Scenedelta er opprettet, og vil bidra til ny kunnskap og erfaring om hvordan teaterdeltagelse kan påvirke folkehelsen.

Lett miks denne uken: intervjuer, reportasjer og nyttig stoff om verktøy

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

Minelli
- Det burde vært et sted som Minelli i alle kommuner I 2007 tenkte Tromsø kommune noe veldig lurt. De ønsket å gi unge jenter med psykiske vansker et bedre tilbud, et tilbud som er ganske så enestående.
Berit Langseth
-Sagatun reddet livet mitt Berit drev med selvskading og var avhengig av hjelp i døgnbemannet bolig. I dag har hun sin egen leilighet og er full av ambisjoner for fremtiden. Det var møtet med Sagatun som endret alt, forteller hun.
Lytte til det vonde bakenfor #7154223
Lytte til det vonde bakenfor Når noen først åpner seg og forteller om det vonde de har opplevd, må vi være tilliten verdig. I Stangehjelpa øver vi oss i å lytte og forstå.
Klar til å ta tilbakemeldingene på alvor i din kommune?
Klar for FIT i din kommune? Feedback-informerte tjenester innhenter tilbakemeldinger fra brukerne som psykisk helse- og rustjenestene må ta på alvor. Dette krever ledelse og forankring i organisasjonen, og alle må være motiverte for endring.
Danske manualer - foto fra ragnhild
Manualer for FIT oversatt til dansk ICCE Feedback Informed Treatment (FIT)- manuals gir et viktig grunnlag for arbeid med Feedback-informerte tjenester. Nå er de seks heftene oversatt fra engelsk til dansk.