Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAHPA-nytt uke 40 og 41

Siste nytt

Trøst
Viktig å spørre om folk opplever vold Ny rapport. Når helsepersonell spør pasienter og brukere direkte om de blir utsatt for vold, så åpner mange seg.
Organisasjoner og kompetansemiljøer samlet i Kirkenes
Dugnad for mer brukerstyrte tjenester Nyhet. Brukerråd i kommunen og ansatte med brukerkompetanse er noe av det kommuner i Øst-Finnmark vil satse på for å styrke psykisk helsetjenester.
Penger
Dette sier statsbudsjettet om psykisk helse Penger til pakkeforløp innen psykisk helse og rus, psykologer i kommunene og folkehelsetiltak som skal fremme psykisk helse og livskvalitet.
Rose utenfor gitter
Bedre tilbud til innsatte med psykiske lidelser og rusproblemer Ny rapport. Foreslår å styrke tilbudet til innsatte i fengsler om psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
Berit Langseth, Mariann Haukland og Jan Kåre Hyummelvoll, ansvarlige for et Recoveryverksted som strekker seg over seks samlinger ved Sagatun Brukerstyrt Senter i 2016
Sagatun i havn med recovery-verksted Reportasje. I et halvt år har forskning, praksis og brukererfaring møttes for å styrke kunnskapen
Edvard Myska og Wigdis Sæther
Teater for bedre folkehelse Nyhet. Stiftelsen Scenedelta er opprettet, og vil bidra til ny kunnskap og erfaring om hvordan teaterdeltagelse kan påvirke folkehelsen.

Lett miks denne uken: intervjuer, reportasjer og nyttig stoff om verktøy

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

Minelli
- Det burde vært et sted som Minelli i alle kommuner Ved det kommunale botilbudet får unge jenter med psykiske vansker omsorg og tett oppfølging. Samtidig må de ordne opp i mye selv.
Berit Langseth
-Sagatun reddet livet mitt Intervju. Drev selvskading og trengte mye hjelp. I dag har hun egen leilighet og lever et aktivt liv.
Lytte til det vonde bakenfor #7154223
Lytte til det vonde bakenfor Blogg. Empatisk lytting er en kjerneferdighet som må øves på
Klar til å ta tilbakemeldingene på alvor i din kommune?
Klar for FIT i din kommune? Verktøy. Tilbakemeldinger må taes på alvor. Det leder til utvikling, og kan føre til bedre tjenester
Danske manualer - foto fra ragnhild
Manualer for FIT oversatt til dansk Verktøy. Nyttig i arbeid med systematisk tilbakemelding