Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt jula 2016

Siste nytt

Fra Syng deg friskere
Utvider kortilbud innen psykisk helse Korsang for mennesker med psykiske helseproblemer kan bli et nytt tilbud i seks testkommuner, etter at Krafttak for sang har inngått samarbeid med Nord Universitets prosjekt Syng deg friskere.
ACT-teamet i Tromsø, arkivfoto
NRK tett på ACT-teamet i Tromsø NRK Troms har de siste dagene gitt et innblikk i hvordan ACT-teamet i Tromsø jobber, ved å følge dem i deres oppsøkende arbeid ute hos brukerne og snakke med brukere og ansatte.
Arbeidsgruppe for utskrivningsguide ved Salten DPS
Guide for innlagte i psykiatrien En ny guide skal lette overgangen til livet etter innleggelsen for pasienter ved Salten distriktpsykiatriske senter.