Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 1

Siste nytt

Solveig Osborg Ose
Flere årsverk – men bekymring for tilbud til de med alvorlige psykiske lidelser For første gang på flere år øker antall årsverk innen kommunalt psykisk helse- og rusarbeid mer enn befolkningsveksten. Men SINTEF-forsker advarer mot konkurranse om ressurser mellom de med lettere og alvorlige lidelser.
Tilskuddsmidler psykologer i kommunene 2017
Økning i tilskudd til psykologansettelser i 2017 Helsedirektoratet har utlyst tilskudd til rekruttering av "Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene for 2017. Budsjettrammen er på 155 millioner kroner.
Peder Kjøs
NRK søker deltagere til ny podcast fra terapirommet Psykolog Peder Kjøs fra «Jeg mot meg» er terapeut i ny NRK-podcast om psykisk helse. Frist for å melde seg på er 8. januar.

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

Anette_Mjelde_2© RebeccaRavneberg
Sammen om mestring - Psykologer i tverrfaglig kommunalt psykisk helse- og rusarbeid Rekruttering av flere psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene er en av regjeringens satsinger for å styrke kvalitet og kompetanse i det tverrfaglige arbeidet innen psykisk helse, rus-, volds- og traumefeltet.