Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 1

Siste nytt

Solveig Osborg Ose
Flere årsverk – men bekymring for tilbud til de med alvorlige psykiske lidelser Nyhet. For første gang på flere år øker antall årsverk innen kommunalt psykisk helse- og rusarbeid mer enn befolkningsveksten.
Tilskuddsmidler psykologer i kommunene 2017
Økning i tilskudd til psykologansettelser i 2017 Nyheter. Søk midler i 2017 for å ansette psykolog i kommunen!
Peder Kjøs
NRK søker deltagere til ny podcast fra terapirommet Nyhet. Psykolog Peder Kjøs fra «Jeg mot meg» er terapeut i ny NRK-podcast om psykisk helse. Frist for å melde seg på er 8. januar.

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

Anette_Mjelde_2© RebeccaRavneberg
Sammen om mestring - Psykologer i tverrfaglig kommunalt psykisk helse- og rusarbeid Psykologer i kommunene. Anette Mjelde, avd.dir. i Helsedirektoratet, håper kommunene griper den gylne muligheten til å søke tilskudd til psykologansettelser.