-Tvang uten døgnopphold kan hindre recovery

-Tvang uten døgnopphold kan hindre recovery

Publisert: 26. januar 2017.   Endret: 27. januar 2017

-Mye tyder på at tvungent psykisk helsevern utenfor institusjon øker i Norge, selv om forskning ikke bekrefter at pasientene har nytte av det, sier forsker i helsevitenskap, Bjørn Stensrud.

Bjørn Stensrud

PASIENTROLLE: -Mange opplever at de gjennom TUD forblir i en pasientrolle, som hindrer dem i å ta i bruk egne ressurser og komme seg videre i livet, sier Bjørn Stensrud. FOTO: Roald Lund Fleiner/napha.no.

PASIENTROLLE: -Mange opplever...
Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD)
  • Skal sikre at pasienter med en alvorlig psykisk lidelse forblir i behandling etter utskrivelse.
  • Flere større internasjonale RCT-studier trekker i tvil nytten av TUD for pasientene. En ny doktoravhandling fra Norge viser også at både brukere, pårørende og fagutøvere peker på en del negative sider ved TUD.

Mer om

nyheter tvang.og.makt act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen