Publisert: 06. mars 2017.   Endret: 06. mars 2017
Synnøve Åsebø (t.v.) og Mona Grivi Norman

PRISVINNERE: VG-journalistene Synnøve Åsebø (t.v.) og Mona Grivi Norman fra konferansen Psykisk Helse 2017 i januar i år, der de fortalte om hvordan de gikk frem for å avdekke ulovlig beltebruk i psykiatrien. FOTO: Roald Lund Fleiner/napha.no arkiv.

Vant pris for journalistikk om ulovlig beltebruk i psykiatrien

Vant pris for journalistikk om ulovlig beltebruk i psykiatrien

-Vi håper vi har vært med på å gjøre psykiatrien litt mer åpen, sier VG-journalistene som har fått Ytringsfrihetsprisen innen psykisk helsevern for 2016.

-Disse journalistene har påpekt forhold som ellers aldri ville ha blitt påpekt. Derfor er det veldig mange som har nominert dem til denne prisen og ønsket at de skulle vinne, forteller Inger Beate Larsen i Styret i Stiftelsen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern, til VG.

Fant store mørketall

Da napha.no tidligere i år intervjuet VG-journalistene og de senere prisvinnerne Synnøve Åsebø og Mona Grivi Norman, fortalte de at de gjennom sitt arbeid våren 2016 fant 27 prosent flere beltelegginger enn det sykehusene selv hadde rapportert inn til myndighetene.

Ønsker mer åpen psykiatri

I sin begrunnelse for tildelingen skriver juryen blant annet dette:

Gjennom systematiske, grundige og målrettede undersøkelser har de avslørt overgrep, unnfallenhet og manglende rettssikkerhet overfor pasienter innlagt på tvunget psykisk helsevern. Prisvinnerne har pekt på manglende journalføring og manglende oppfølging fra Kontrollkommisjoner angående bruk av tvangsmidler overfor mennesker med psykiske problemer.

-Det er veldig hyggelig at vi og VG får denne anerkjennelsen. Vi har gjennom arbeidet vårt forsøkt å gi pasienter og pårørende som ikke føler de har blitt hørt tidligere, en mulighet til å fortelle om sine erfaringer og håper vi har vært med på å gjøre psykiatrien litt mer åpen, sier Mona Grivi Norman til VG.

Har klaget inn seks helseforetak

Ifølge journalistene er det fortsatt seks helseforetak som ikke har gitt VG tilstrekkelig innsyn til at protokollene kan digitaliseres. VG har påklaget de seks helseforetakenes avgjørelser til Sivilombudsmannen.

-Det skal bli spennende å se hva Sivilombudsmannen mener om saken. De kan ikke instruere helseforetakene til å gi oss innsyn, men det er heller ikke vanlig å motsette seg Sivilombudsmannen, sier Synnøve Åsebø.

Kommenter:

Mer om

tvang.og.makt nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen