Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 13, 2017

Siste nytt

Fred Rune Rahm (Korus) og Anne Jensen (KS)
-Kompetanseheving er mer enn kurs! Psykisk helse og rus-tjenestene har mye å hente på å anerkjenne egen kompetanse og bearbeide den, mener NAPHAs referansegruppe
Gutt og jente videregående
Ulikt hva som påvirker gutters og jenters frafall i videregående Ny doktorgrad. Nedstemthet, konsentrasjonsvansker eller utfordringer med venner. Doktorgrad fra Tromsø har undersøkt frafall i videregående skole.
Nora Volkow
Tok tempen på ROP-feltet internasjonalt Blogg. Norge er langt fremme i behandling av ROP-brukere, og en rivende utvikling av syntetiske stoffer øker risikoen for å utvikle schizofreni.
eldre 6953985
Bruken av psykofarmaka stiger drastisk med alder Nyhet. Deprimerte eldre sier ikke at de er triste, på samme måte som yngre gjør. De kan være vanskelige å oppdage.

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

Musikklærer Truls Barnung spiller for to eldre menn
Musikk og dyr gir livskvalitet til mennesker som har demens Praksiseksempler. Når musikklæreren og barn fra skolen i nabolaget kommer til Fosslia bosenter for å synge, skjer det noe vakkert.
Dame som smiler med lukkede øyne
Psyke og kropp må ses mer i sammenheng Blogg. Helsevesenet er veldig opptatt av dobbeltdiagnosen rus og psykiatri, men snakker sjelden om sammenhengen mellom fysiske og psykiske lidelser
Fit manual 3 bredde
FIT-manual 3: Tilsyn Verktøy. Slik legger administrasjon og ledelse til rette for bruk av FIT. Behandlere får veiledning i hvordan tolke tilbakemeldingene fra brukerne.