Søk midler for å få i gang folkehelsearbeid i kommunene

Søk midler for å få i gang folkehelsearbeid i kommunene

Publisert: 26. april 2017.   Endret: 01. september 2020

Barn og unge prioriteres i storsatsingen «Program for folkehelsearbeid», som er etablert av kommunesektoren og staten. Målet er bedre psykisk helse og livskvalitet for alle.

17181222 ung

ILLUSTRASJONSFOTO: colourbox.com.

ILLUSTRASJONSFOTO: colourbox....
Tilskuddsordning for fylkeskommunene
  • Fra 2017 etableres en tilskuddsordning til utvikling og utprøving av metoder og tiltak i kommunene, innenfor områdene psykisk helse og livskvalitet og rusforebyggende arbeid. Søknadsfristen er 30.04.
  • Det er Helsedirektoratet som utlyser tilskuddsordningen, som fylkeskommunene kan søke på.
  • For 2017 utgjør ordningen 42,1 mill. kr. Det blir en trinnvis tildeling av midler til kommunene.

 

Aktuelt
  • Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunenes Sentralforbund (KS) arrangerte i mars konferansen «Kunnskapsbasert arbeid for å fremme helse og livskvalitet – Om program for folkehelsearbeid i kommunene og Folkehelseundersøkelser i fylke».
  • Programmet er en tiårig satsing, og skal bidra til å integrere psykisk helse som en likeverdig del av det lokale folkehelsearbeidet.
  • Barn og unge skal være en prioritert målgruppe.
TRE SOM HOLDT INNLEGG PÅ KONFERANSEN: Fra v. Bjørn Guldvog, direktør i Helsedirektoratet, Knut-Inge Klepp, områdedirektør i Folkehelseinstituttet og Bjørn-Inge Larsen, departementsråd, HoD. (FOTO: Hildegunn Brattvåg, Helsedirektoratet)

Mer om

folkehelse helsefremming.og.forebygging barn.og.unge organisering.av.tjenester kompetanseutvikling

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen