Wigdis Helen Sæther

Wigdis Helen Sæther

Faglig rådgiver Napha
Dosent - NTNU Fakultet for medisin og helsevitenskap. Institutt for psykisk helse
Epost: wigdis.sather@samforsk.no
Telefon: 99024175

Utdanning: 

 • Sykepleierutdannig HiST
 • Psykiatrisk sykepleie HiST
 • Hovedfag sosialantroplogi NTNU
 • Skapende yrkesutøvelse NTNU Videre

 

Prosjekt- og arbeidsområder Napha

 • Prosjektleder "Salutoneseorientert praksis" 
 • Prosjektleder "Helsefremming og forebygging"
 • Internt prosjekt Folkehelse, helsefremming og forebygging
 • Prosjektmedarbeider Brukerorienterte tjenester
 • Samarbeidsnettverk med Korus Midt: Musikk i rus- og psykiske helsetjenester
 • Medlem i programkomitèen Folkehelsekonferansen 2019 og 2021 (arr: Folkehelseforeningen og Folkehelseinstituttet)

 

NTNU

Har i mange år jobbet med master og videreutdanning psykisk helsearbeid, med hovedfokus på forsknings og utviklingsarbeid i krysningsfeltet kunst, kultur og helse.

Pedagogisk arbeid NTNU

 • Fagansvarlig for "Kommunikasjon og samhandling" (7,5 stp), "Psykisk helsearbeid som yrkesutøvelse" (15 stp), "Kunst og kulturaktiviteter i psykisk helsearbeid" (7,5 stp)

Pågående prosjekter

 • NTNU: «Hvilken betydning har kunst og kultur innen utdanning og praksis i psykisk helsearbeid?». Intervju med studenter

Forskningsnettverk/forskergrupper

 • Nordic Arts and Health Research Network