Hjelper man annerledes nå enn før?

Hjelper man annerledes nå enn før?

Aktuelt / Publisert: 21. september 2017.   Endret: 22. februar 2018

Smak på begrepet recovery- og feedbackorientert tjeneste. Innebærer dette en ny type hjelp? Eller er det bare begrepet som er nytt?

1992056 vogn

AKTUELT: -Man engasjerer ikke brukeren i sitt eget prosjekt ved å ta over ansvaret for problemet eller tiltaket. Det gjør man heller ved å holde fast på at personen som søker hjelp er den mest betydningsfulle i veien mot bedring. (Ill.foto: www.colourbox.com)

AKTUELT: -Man engasjerer ikke...
Marianne Engen, psykiatrisk sykepleier, og Are Stenfeldt-Nilsen, erfaringskonsulent i Stangehjelpa.
Aktuelt

NAPHAs Gretha Helen Evensen har møtt to ansatte i Stangehjelpa, en med fag- og en med erfaringskompetanse. De to har snakket om den nye hjelperrollen. Mens hun har reflektert over hvordan den virker.

Felles prinsipper for en recoveryorientert og en feedbackorientert tjeneste
  • Hjelpen gis med utgangspunkt i personens syn på hva som er viktig for han/henne, ikke ut fra diagnoser og symptomer.
  • Personlige egenskaper og erfaringer hos fagpersonen vektes like høyt som fagkompetanse, da relasjonen ansees for å være det mest virksomme i bedringsprosessen.

 

Mer om

feedback-informerte.tjenester fit recovery tjenesteutvikling psykisk.helsearbeid.som.fag.og.praksisfelt ny.hjelperrolle relasjon erfaringskonsulenter blogginnlegg

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen