Ønsker å tilby IPS i hele Nord-Norge

Ønsker å tilby IPS i hele Nord-Norge

Publisert: 16. juni 2017.   Endret: 11. april 2019

-Vi håper at i løpet av fem år vil Individuell Jobbstøtte (IPS) tilbys til alle med alvorlige psykiske lidelser i Nord-Norge som ønsker det, sier professor Arnstein Mykletun.

Arnstein Mykletun

-Vi vet at IPS fungerer. Forskningseksperimenter fra hele verden viser dette. Men ingen har tatt IPS over i ordinær drift, sier professor i helsetjenesteforskning, Arnstein Mykletun. FOTO: Privat.

-Vi vet at IPS fungerer. Fors...

Mer om

nyheter arbeid.og.psykisk.helse samhandling individuell.jobbstøtte.(ips)

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen