Endret: 29. juni 2017
Nina Helen Mjøsund

-En kan ha god psykisk helse med en psykisk lidelse, og en kan ha dårlig psykisk helse uten å ha en psykisk lidelse, mener spesialsykepleier Nina Helen Mjøsund. 26. juni disputerte hun til doktorgrad. FOTO: Vibeke Buan / Vestre Viken HF.

Vanlige behov viktigst for alvorlig psykisk syke

Vanlige behov viktigst for alvorlig psykisk syke

Mennesker med alvorlige psykiske helseproblemer trenger mye av det samme som alle andre mennesker for å oppleve god psykisk helse, viser ny doktorgrad.

-Medisiner er forbundet med stor usikkerhet med tanke på om ønsket virkning oppnås og hvilke bivirkninger man får. Det blinker rødt på alle lamper der. De basale tingene er ufarlige, man kan kun få positiv effekt, og det er de tingene brukerne selv mener gir dem opplevelsen av god psykisk helse, sier spesialsykepleier Nina Helen Mjøsund.

-Å bety noe for andre

26. juni disputerte hun med en doktorgrad om helsefremming, som blant annet ser på hva mennesker med psykoselidelser, bipolar lidelse, alvorlig depresjon og dobbeltdiagnose rus og psykisk lidelse opplever gir god psykisk helse.

-Det å bety noe for andre, ha noen å dele opplevelser og minner med, holde på med interesser og hobbyer som engasjerer, være i aktivitet og kjenne at en har en kropp som fungerer, er blant de viktigste faktorene de trekker frem, forteller Mjøsund.

Vil kunne egen sykdom

Hun har over ett år intervjuet 12 personer i alderen 23 til 80 år, som har vært innlagt minst 14 dager i psykisk helsevern. For å gjøre de tingene som bringer opplevelsen av å ha det bra trengs hjelpere rundt som har kjennskap til at det er nettopp disse faktorene pasientene selv ønsker å oppleve.

-De samme personene er også svært kunnskapstørste i forhold til egen sykdom. De ønsker å forstå mer av sin historie med sykdomserfaringer og livshendelser, og tilegne seg praktisk kunnskap om hvordan de kan hjelpe seg selv i møte med utfordringene de har i hverdagen, sier hun.

Mange etterspør derfor psykoedukasjon, som er nettopp undervisning om deres egne sykdommer.

-De verdsetter høyt å møte og dele erfaringer med andre med lignende opplevelser som dem selv. Både det å kunne lære av andre, og ikke minst kunne gi noe til andre i en slik setting, ble opplevd helsefremmende, sier Mjøsund.

Ikke bare fravær av sykdom

Hun mener svarene fra de intervjuede personene viser at god psykisk helse ikke handler om å være frisk, det vil si fravær av sykdom, men en positivt opplevd livskvalitet og et meningsinnhold i livet med gode relasjoner til andre mennesker.

-For helsepersonell både i kommuner og spesialisthelsetjeneste er studien en beskjed om at man bør vektlegge de basale behovene alle mennesker har, også i møte med de alvorligst syke, mener Mjøsund.

Som å gå i en trapp

Hun liker godt en metafor en av de intervjuede brukte, der psykisk helse er som å bevege seg opp eller ned en trapp.

-Er man nederst i trappa er det bare en vei å gå, oppover. Er man på vei nedover kan man snu. Hvert trinn man tar oppover er det arbeidet man gjør for å få frem de opplevelsene brukerne selv sier gir dem opplevelsen av å ha det bra. Enten dette dreier seg om relasjonelle opplevelser, kroppslige opplevelser eller engasjerende opplevelser som interesser og hobbyer, sier hun.

Mjøsund mener funnene hennes bekrefter forskning som sier at helse og sykdom er relatert, men forskjellig.

-Det betyr at en kan ha god psykisk helse med en psykisk lidelse og en kan ha dårlig psykisk helse uten å ha en psykisk lidelse, sier Mjøsund.

Kommenter:

Mer om

nyheter forskning god.hjelp.i.et.brukerperspektiv

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen