Endret: 01. oktober 2019
NAPHA inngangsdør

Grunnopplæring i feedback-informerte tjenester

Grunnopplæring i feedback-informerte tjenester

Her finner du en oversikt over hvem som kan gi grunnopplæring i FIT / KOR.

Mange av landets kommuner har tatt i bruk FIT / KOR og opplever at verktøyet er til god hjelp for å justere hjelpen som gis til enkeltpersoner. Mulighetene som ligger i å systematisere tilbakemeldingene fra brukerne er imidlertid i mange tilfeller ikke utnyttet fullt ut, og mange kommuner ønsker mer opplæring og råd. I denne artikkelen finner du oversikt over personer i Norge som har erfaring med FIT, og som ønsker å dele sin kunnskap.

Grunnopplæring

Det er mange dyktige fagpersoner i Norge som har erfaring med å gi opplæring i KOR / FIT, og noen av disse tilbyr opplæring.

Her er personer og miljøer du kan kontakte:

Lotta Sjåfjell, Oppegård kommune: lotta.sjafjell@oppegard.kommune.no

Kristian Rem, Oppegård kommune: kristian.rem@oppgard.kommune.no

Nils Arne Kvernhaug, Ahus, DPS Nedre Romerike, Allmennpoliklinikken: Nils.Arne.Kvaernhaug@ahus.no

Iver Sørlie Rohr, Lillhammer kommune: iver.sorlie.rohr@lillehammer.kommune.no

Kenneth Haugjord, Kristiansand kommune: kenneth.haugjord@kristiansand.kommune.no 

Ann Birgithe Solheim Eikhom, Kristiansand kommune: ann.eikhom@kristiansand.kommune.no 

Birgit Valla: birgit.valla@gmail.com

Heidi Brattland, St.Olavs Hospital: heidi.brattland@stolav.no 

Monica Rasmussen Cummins, Sandnes kommune: Monica. rasmussen.cummins@sandnes.kommune.no

Marit Selle Martinsen, Sandnes kommune: marit.selle.martinsen@sandnes.kommune.no

Hvorfor FIT?

NAPHA anbefaler at tjenestene tenker over hvorfor de ønsker å innføre feedback-informerte tjenester i sin organisasjon, før de går i gang med grunnopplæring. Vi mener at god ledelsesforankring og et reelt ønske om å ta brukerens tilbakemeldinger på alvor er viktig for å få til implementering av FIT.

Ta gjerne kontakt med oss i NAPHA for å snakke mer om dette:

gretha.evensen@napha.no

siri.bjaarstad@napha.no

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommenter:

Mer om

fit kor feedback-informerte.tjenester kompetanseutvikling kurs fagdag opplæring

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen